آب و فاضلاب

سلام بر دوستداران رشته آب و فاضلاب

نرم افزار طراحی شبکه های آبرسانی EPANET 2.00.12

 یک نرم افزار مدل هیدرولیکی و رفتار آب در شبکه های توزیع آب است که توسط اداره تامین و منابع آب سازمان محیط زیست آمریکاEPA تهیه شده است.

شبکه های توزیع آب از لوله ها، گره ها(نقاط اتصال لوله ها)، پمپ ها، شیر ها و مخازن آب و ذخیره سازی تشکیل شده است.

EPANET
1-جریان آب را در هر لوله دنبال می کند

۲- فشار در هر گره را مشخص می نماید.
۳- اندازه گیری ارتفاع آب در هر تانک.
۴- اندازه گیری غلظت گونه های شمیایی در کل شبکه در طول دوره شبیه سازی.
۵- گونه های شیمیایی،water age,sourse,tracing نیز قابل شبیه سازی است.

EPANET یک محیط جامع کامپیوتری است جهت ویرایش داده های ورودی شبکه، run کردن هیدرولیکی و شبیه سازی کیفیت آب و مشاهده نتایج در فرمت های مختلف. این نتایج شامل نقشه رنگی شبکه،جدول اطلاعات، نمودارهای دوره های زمانی و منحنی های برجسته می باشد.

EPANET یک نرم افزار رایگان است.

قابلیت های نرم افزار:

 1. Handle systems of any size
 2. Compute friction head loss using the Hazen-Williams, the Darcy Weisbach, or the Chezy-Manning head loss formula
 3. Include minor head losses for bends, fittings, etc.
 4. Model constant or variable speed pumps
 5. Compute pumping energy and cost
 6. Model various types of valves, including shutoff, check, pressure regulating, and flow control
 7. Allow storage tanks to have any shape (i.e., surface area can vary with height)
 8. Consider multiple demand categories at nodes, each with its own pattern of time variation
 9. Model pressure-dependent flow issuing from emitters (sprinkler heads)
 10. Base system operation on simple tank level or timer controls as well as on complex rule-based controls

به علاوه آنالایزر کیفیت EPANET موارد زیر را انجام می دهد:

 1. Model the movement of a non-reactive tracer material through the network over time
 2. Model the movement and fate of a reactive material as it grows (e.g., a disinfection by-product) or decays (e.g., chlorine residual) over time
 3. Model the age of water throughout a network
 4. Track the percent of flow from a given node reaching all other nodes over time
 5. Model reactions both in the bulk flow and at the pipe wall
 6. Allow growth or decay reactions to proceed up to a limiting concentration
 7. Employ global reaction rate coefficients that can be modified on a pipe-by-pipe basis
 8. Allow for time-varying concentration or mass inputs at any location in the network
 9. Model storage tanks as being complete mix, plug flow, or two-compartment reactors
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 22:15  توسط سید امین حسینی  |